dağlamaq

dağlamaq
f.
1. Qızdırılmış dəmirlə damğa vurmaq. Qoyunları dağlamaq. Atı dağlamaq. – Adamı ürəkdən, heyvanı budundan dağlarlar. (Ata. sözü).
2. məc. Yandırmaq. . . Şaxta qızmar bir dəmir kimi onu dağlayır. Ə. M..
3. məc. Adətən «ürəyini», «sinəsini», «qəlbini» sözləri ilə – çox bərk təsir etmək, yandırmaq, yaralamaq, dərd və kədər vermək. Qılınc çəkib mərd meydana varanda; Sinələr çal-çarpaz dağlayan mənəm. «Koroğlu». Dağlar dağladı məni; Görən ağladı məni; Zəncir, buxov tab etməz; Zülfün bağladı məni. (Bayatı). <Heydər bəy:> Sona xanım, ürəyimi dağlama, çünki tablaşa bilmərəm, atı min, gedək! M. F. A.. Ey qoca bir qövmə ağlarkən gülən: Naləsilə xalqı dağlarkən gülən. A. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • dağlama — «Dağlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağlanmaq — «Dağlamaq»dan (3 cü mənada) məch. <Fatma xanım:> Səni öyrədənin ciyəri dağlansın! N. V.. <Abdulla xan:> Ürəyim Pərviz xandan dağlanıb. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağlatmaq — «Dağlamaq»dan icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciyər — ağ ciyər anat. – insan və onurğalı heyvanlarda döş qəfəsində yerləşən tənəffüs orqanı (bu mənada adətən ciyər şəklində işlənir). Həkim Həsənin ciyərində kiçik bir ləkə olduğunu söylədi. Ç.. <Heydərqulunun> kürəyindən dəyən güllə sol… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağ — 1. is. 1. Yerin hündür, dik, yamaclı və zirvəli hissəsi. Qafqaz dağları. – Dağ dağa rast gəlməz, adam adama rast gələr. (Ata. sözü). Adətən ətəyi, yamacları və zirvəsi nisbətən aydın görünən hər hansı bir yüksəkliyə dağ deyilir. «Ümumi fiziki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağ(i)dar — sif. <fars.> klas. Dağlı, ürəyi dağlı, çox kədərli, yaralı. Dağidar ürək. // İs. mənasında. Ürəyi dağlı adam. Ey sariban, qətarimizi kuyi yarə çək; Rəhm et, bu dağidarları laləzarə çək. S. Ə. Ş.. Dağ(i)dar etmək məc. – yaralamaq, dağlamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sapılca — is. İçində ət və s. qızartmaq üçün uzundəstəli mis və s. metaldan qab. Sapılcada yağ dağlamaq. – . . Bir boşqab, bir fincan və bir sapılcadan ibarət mətbəx müxəlləfatımı bir tərəfə topladım. Ç.. Tello qazanı düşürüb sapılcanı ocağın üstünə qoydu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”